Board logo

標題: [教學]非電腦內建防毒請移除 防火牆關閉 內建防毒關閉步驟內詳。 [打印本頁]

作者: 帳務專員    時間: 2016-5-15 02:24     標題: [教學]非電腦內建防毒請移除 防火牆關閉 內建防毒關閉步驟內詳。

非電腦內建防毒請移除 防火牆關閉  內建防毒關閉非內建防毒一定要 移除 移除 移除

若你的電腦有以下圖案 就是 防毒 請移除

怎麼查看是否有防毒軟體

步驟1.控制台
2.新增移除程式
3.找到後解除安裝
4.移除後重新開機
5.重新下載外掛

0000000000001111111122222.png
2016-5-31 18:43
5.png
2016-5-31 18:48
00000000000000000000000000000000.png
2016-5-31 18:48
12000.png
2016-5-31 18:48
959111111111111111111111.png
2016-5-31 18:48


很重要  外掛也不可以下載在桌面

XP 沒有內建防毒

W7  W8  W10  內建防毒 在  控制台裡面  圖案長這樣
9999999999999999999999999999.png
2016-5-15 02:07


若你的控制台 打開 是長這樣子
QQ图片20160515020509.png
2016-5-15 02:10QQ图片20160515020619.png
2016-5-15 02:10
請點右上角的類別選大圖示  就可以找到你的內建防毒關閉內建防毒步驟請看


1.
2.
11111111111111111111111111.png
2016-5-15 02:15
打開

3.
22222222222222222222222222.png
2016-5-15 02:15
點工具

4.
33333333333333333333333.png
2016-5-15 02:15
選選項


5.
4444444444444444444444444444..png
2016-5-15 02:15
系統工作管理員


6.
6666666666666666666666666.png
2016-5-15 02:15
取消打勾7.
77777777777777777777.png
2016-5-15 02:15
儲存設定
8.
0000000000000000000.png
2016-5-15 02:14
   按下確定 後關閉9.完成


圖片附件: 9999999999999999999999999999.png (2016-5-15 02:07, 2.44 KB) / 下載次數 848
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=526&k=a18d217ab5f7d77d17909d9662ba24e4&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: QQ图片20160515020619.png (2016-5-15 02:10, 1.99 KB) / 下載次數 827
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=527&k=96435411dffb83c1791344bb7528f5da&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: QQ图片20160515020509.png (2016-5-15 02:10, 43.61 KB) / 下載次數 827
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=528&k=0b76f7ae90456c33f9d70eb9ed489301&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 0000000000000000000.png (2016-5-15 02:14, 11.54 KB) / 下載次數 846
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=529&k=db0bcc498e76d9a698b39cd152cf0360&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 11111111111111111111111111.png (2016-5-15 02:15, 28.73 KB) / 下載次數 831
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=531&k=897fda85691183666c5778f1bf50ac3e&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 22222222222222222222222222.png (2016-5-15 02:15, 3.17 KB) / 下載次數 834
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=532&k=84f24839c807eed1f9df3805374fff1a&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 33333333333333333333333.png (2016-5-15 02:15, 5.54 KB) / 下載次數 826
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=533&k=79679bbe445a393765a9015968e16afe&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 4444444444444444444444444444..png (2016-5-15 02:15, 13.98 KB) / 下載次數 829
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=534&k=28454bb31588cb294e379aca17164a4b&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 6666666666666666666666666.png (2016-5-15 02:15, 2.53 KB) / 下載次數 843
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=535&k=b4e4427c7881f1cda2ba25084bc70763&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 77777777777777777777.png (2016-5-15 02:15, 1.24 KB) / 下載次數 843
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=536&k=ead9ad426abe51ac7f4f06ef51bf831b&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 0000000000001111111122222.png (2016-5-31 18:43, 123.32 KB) / 下載次數 860
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=543&k=9df5da1a19868bdcf03952adb1e61fed&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 00000000000000000000000000000000.png (2016-5-31 18:48, 237.69 KB) / 下載次數 846
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=544&k=51c4ae7ddcdb0e88ba439ca32cf59bdf&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 5.png (2016-5-31 18:48, 7.98 KB) / 下載次數 832
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=545&k=eac15cb722fdec58a90e82c0cfae587c&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 12000.png (2016-5-31 18:48, 11.14 KB) / 下載次數 841
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=546&k=76a8b7c61843ecfdc188d987c26b05c8&t=1611324836&sid=xbtxMK圖片附件: 959111111111111111111111.png (2016-5-31 18:48, 114.28 KB) / 下載次數 832
http://www.mdjl.net/attachment.php?aid=547&k=360861d5761ce84769f5c3254ae7f5dd&t=1611324836&sid=xbtxMK


作者: a0981052332    時間: 2016-5-24 17:06

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: chanp213    時間: 2016-5-28 19:45

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 帳務專員    時間: 2016-5-28 23:28

不用找工具 找設定  點進去後 關閉使用
歡迎光臨 勁舞團外掛 - 勁舞舞姬官網 (http://www.mdjl.net/) Powered by Discuz! 7.2